AVD. MAJORSTUA

Sørkedalsvn. 1, 0369 Oslo
Tlf. 23 20 11 00 – Fax 23 20 11 11
majorstua@norgesvikar.no

   
Kirsten Gann Fjermestad
Seniorkonsulent
Tlf. dir. 23 20 11 01
kirsten.fjermestad@norgesvikar.no
  
       
 
Rønnaug Stokke
Personalkonsulent
Tlf.dir.: 23 20 11 03
ronnaug.stokke@norgesvikar.no
 
       
 
Gro L. Ruud
Personalkonsulent
Tlf.dir.: 23 20 11 04
gro.ruud@norgesvikar.no
 
       
 
Merete Bakken
Personalkonsulent
Tlf.dir.: 23 20 11 02
merete.bakken@norgesvikar.no