VIKARTJENESTER

EKSTRA ARBEIDSKRAFT – RASKT – ENKELT

Det er enkelt å ha vikar fra NorgesVikar
Vi står som vikarens arbeidsgiver og sørger for arbeidskontrakt, lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, helligdagsgodtgjørelse, sykepenger m.m. Vi er også ansvarlige for å gi vikarene tilbakemeldinger på den jobben de gjør, både når det gjelder ris og ros. Vi legger stor vekt på å motivere vikarene våre gjennom tett oppfølging. Alle våre vikarer har skrevet under på en avtale om taushetsplikt. Du får faktura basert på avtalt pris og timelister du selv har godkjent.

VI følger deg som oppdragsgiver og vår medarbeider tett gjennom hele oppdraget.

 

  Skriv ut