NY FAST MEDARBEIDER

ENKELT – RASKT – RIMELIG

Har du lyst til å slippe dyre stillingsannonser, alle søknadene, tidkrevende intervjuer og referansesamtaler? Skal vedkommende begynne så snart som mulig? Da kan NorgesVikar hjelpe deg, og mest sannsynlig vil det ikke koste noe mer enn om dere gjorde det selv.

Handlingsforløp
Vi kommer på bedriftsbesøk og gjør oss kjent med bedriften og stillingen som skal besettes. Vi annonserer for vår regning. Vi presenterer egnede kandidater for deg. Du tar en avgjørelse på hvem du vil møte. Du og kandidaten blir enige om dette er noe å satse på. Når avtalen evt. inngås, fakturerer vi dere – ikke før.

Fast ansettelse av vikar
Stadig flere bedrifter har oppdaget hvor gunstig det er å innlede en fast ansettelse med et vikariat. Risikoen for feilansettelse minimeres. Fortell oss at dere ønsker en vikar med tanke på fast ansettelse, og vi velger en vikar som er interessert i det.

Rekruttering
Vi formidler også medarbeidere for fast ansettelser uten forutgående vikariat. Vi hjelper dere med hele eller deler av ansettelsesprosessen. For formidlinger beregner vi oss et honorar som tilsvarer 10 – 15% av kandidatens forventede årslønn. Prosentsatsen avhenger av hvor ressurskrevende det er å oppdrive en slik kandidat. Oppdragsgiver faktureres først når arbeidsavtalen er inngått. NorgesVikar skal ha kopi av arbeidsavtalen. NorgesVikar er ikke ansvarlig for hva som skjer etter at arbeidsavtalen er inngått.

NorgesVikar forplikter seg så langt som mulig til å velge ut en fast medarbeider som oppfyller oppdragsgivers kravspesifikasjoner. Alle våre kandidater er grundig intervjuet og ringt referanser på. Oppdragsgiver har selv ansvar for å ta en avgjørelse på om medarbeideren er aktuell for stillingen.