forside bestille vikar jobbe som vikar ledige stillinger
Avd. Karl Johan (Hovedkontor)
Karl Johans g. 19, 0159 Oslo
(inng. Nedre Slottsgate)
Tlf. 23 10 37 00 – Faks: 23 10 37 10
E-post: karl.johan@norgesvikar.no
Avd. Bryn
Brynsveien 5, 0667 Oslo
(ved Brynseng T-bane stasjon)
Tlf. 23 24 94 40 – Faks: 23 24 94 44
E-post: bryn@norgesvikar.noVi leverer dyktige vikarer innen bl.a.:
Kontor / administrasjon, regnskap / økonomi, salg / markedsføring, lager, kantine, butikk.

Det er enkelt å ha vikarer fra NorgesVikar
Vi står som vikarens arbeidsgiver og sørger for arbeidskontrakt, lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, helligdagsgodtgjørelse, sykepenger, m.m.. Alle vikarene har skrevet under på en taushetsavtale. Du får faktura basert på avtalt pris og timelister du selv har godkjent.

Vi setter oss grundig inn i ditt vikarbehov og leverer en løsning som passer for deg.

Våre vikarer kan det de skal
Det vet vi etter grundige intervjuer, ferdighetstester og kontakt med referansepersoner. Vi legger også vekt på at vikaren passer inn i arbeidsmiljøet. Derfor ønsker vi å besøke bedriften før vi sender ut vikar.

Kort responstid
Hvis ikke annet er avtalt, tar det aldri mer enn 2 timer fra du har bestilt en vikar til vi kontakter deg tilbake.

Grundig oppfølging under vikariatet er en selvfølge
Hvis ikke annet er avtalt ringer vi allerede på slutten av første dag for å høre om alt går som det skal. Vi avtaler så hvor ofte vi skal følge opp med telefonsamtaler og besøk. Vi ringer også vikaren regelmessig for å sikre en topp motivert medarbeider.

Fast ansettelse av vikar
Stadig flere bedrifter har oppdaget hvor gunstig det er å innlede en fast ansettelse med et 3-6 måneders vikariat. Man slipper dyre stillingsannonser, alle søknadene, tidkrevende intervjuer og minsker risikoen for feilansettelse. Bare fortell oss at dere ønsker en vikar med tanke på fast ansettelse og vi velger en vikar som er interessert i det.

Vi ligger gjerne litt i forkant
ved å komme på bedriftsbesøk før vikarbehovet oppstår. Vi blir bedre kjent med dere, og sparer verdifull tid når dere senere bestiller vikar fra oss.


Vi oppfordrer deg til å ringe oss for en uforpliktende samtale, evt. sende e-post!


Avd. Karl Johan
Telefon 23 10 37 00
E-post: karl.johan@norgesvikar.no

 

Avd. Bryn
Telefon 23 24 94 40
E-post: bryn@norgesvikar.no