Hvorfor velge oss?

NorgesVikar er et norskeiet bemanningsselskap som tilbyr rekrutterings- og vikartjenester innen de fleste type stillinger og bransjer i Oslo området.

  • · kontor og administrasjon
  • · regnskap og økonomi
  • · salg og markedsføring
  • · IT
  • · kantine, lager, produksjon og butikk
  • · mellomledere
  • · fagkompetanse
  • · m.m.

Vi setter oss grundig inn i ditt bemanningsbehovog leverer en løsning som passer for deg.

Kandidatene våre kan det de skal. Det vet vi etter grundige intervjuer og kontakt med referansepersoner.

Vi legger også vekt på at kandidatene våre passer inn i arbeidsmiljøet de skal være en del av. Derfor ønsker vi å besøke bedriften før vi gjør en utvelgelse.

Vi har mulighet til å løse våre oppdrag raskt og effektivt, da vi er et mellomstort firma med god oversikt over kunder og kandidater.

Hos oss kan du spare tid fordi du vil få kun en kontaktperson å forholde deg til samme hvilken type stilling det gjelder. Denne bemanningsrådgiveren har ansvaret for hele bemanningsprosessen, dermed utelukkes misforståelser og tap av verdifull tid internt hos oss. Denne arbeidsformen har vi fått meget gode tilbakemeldinger på. Våre interne systemer sørger for full backup av andre kvalifiserte konsulenter dersom din kontaktperson er fraværende.

Vi synes det er viktig å følge både vikar og kunde godt opp underveis i vikariatet. Dette er motiverende for vikaren og misforståelser kan ryddes opp i før de utvikler seg.