...

HVORFOR VELGE NORGESVIKAR
KVALITET OG EFFEKTIVITET GJENNOM TETT PERSONLIG KONTAKT

Vi setter oss grundig inn i ditt bemanningsbehov og leverer en løsning som passer for deg. Dette kan være leie av vikar eller direkte rekruttering til fast stilling.

Vi kvalitetssikrer våre kandidater gjennom grundige intervjuer, referansekontroller og i noen tilfeller tilpassede tester.

Vi følger både våre utleide medarbeidere og kunder godt opp underveis i oppdraget.

Vi besøker våre oppdragsgivere for å få innblikk i arbeidsmiljøet og de menneskene som er i organisasjonen slik at vi er i stand til å vurdere våre kandidater opp mot miljømessige forhold.

Vi løser våre oppdrag raskt og effektivt. Vi er et mellomstort bemanningsselskap som er ubyråkratisk. Våre konsulenter har et tett samarbeid og dialog om de ulike oppdragene vi arbeider med.

Du har kun èn kontaktperson å forholde deg til. Den personen som har et kundeansvar for deg er også den som har ansvar for gjennomføring av rekrutteringsprosessene.
Våre interne systemer sørger for full backup av andre kvalifiserte konsulenter dersom din kontaktperson er fraværende.

...