NorgesVikar Bemanningsløsninger AS

Kvalitet og effektivitet gjennom tett personlig kontakt

NorgesVikar Bemanningsløsninger AS er et bemanningsselskap som siden 1996 har levert vikar- og rekrutteringstjenester i Oslo til mange forskjellige bransjer og innen mange forskjellige stillinger, dog hovedsakelig innen kontor. Vi legger stor vekt på å gjøre oss godt kjent med vikarene og kundene våre slik at alle parter blir fornøyd.


Idium Web+