KVALITET OG EFFEKTIVITET GJENNOM
TETT PERSONLIG KONTAKT

NorgesVikar er et norskeiet bemanningsselskap som leier ut arbeidskraft og rekrutterer medarbeidere for fast ansettelse hos våre oppdragsgivere.

Vi er en mellomstor aktør som har eksistert siden 1996.