REKRUTTERING

ENKELT – RASKT

Når dere ønsker å ansette en fast medarbeider kan NorgesVikar gjennomføre en full rekrutteringsprosess for dere. Slike prosesser er tids- og kostnadskrevende. Vi har kompetanse og verktøy som sikrer effektive ansettelsesprosesser og god kvalitet på kandidater som presenteres.

Følgende elementer inngår:

          • Utarbeidelse av stillings-/kravspesifikasjon
          • Annonsering parallelt med søk i eget nettverk/kandidatbase
          • Søknadsadministrasjon
          • Presentasjon av dere/stillingen overfor utvalgte kandidater
          • Intervjuing av aktuelle kandidater
          • Presentasjon av kvalifiserte og motiverte kandidater
          • Referansekontroll

Den endelige utvelgelsen av ny medarbeider foretas av dere.

 

  Skriv ut