"TRY AND HIRE"

FAST ANSETTELSE AV VIKAR

Stadig flere bedrifter har oppdaget hvor gunstig det er å innlede en fast ansettelse med et vikariat.
Man slipper dyre stillingsannonser, søknadsadministrasjon, tidkrevende intervjuer og minsker risikoen for feilansettelser.
En slik løsning gir muligheter til å prøve ut medarbeideren før man inngår en fast arbeidsavtale.
Dette gjøres praktisk ved at vi inngår en avtale om en bestemt leieperiode av vår medarbeider. I denne perioden er det NorgesVikar som har arbeidsgiveransvaret.
Ved utløpet av leieperioden står man fritt til å inngå fast arbeidsavtale med vår medarbeider vederlagsfritt.

 

  Skriv ut