Vikartjenester


Det er enkelt å ha vikar fra NorgesVikar

Vi står som vikarens arbeidsgiver og sørger for arbeidskontrakt, lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift, forsikringer, sykepenger, m.m. Vi er også ansvarlig for å gi vikarene tilbakemeldinger på den jobben de gjør, både når det gjelder ris og ros.

Vi legger stor vekt på å motivere vikarene våre gjennom bl.a. god oppfølging under vikariatene. Alle vikarene har underskrevet på en taushetsavtale. Du får faktura basert på avtalt pris og timelister du selv har godkjent.